60 timers norskkurs for innvandrere


Kartlegging av behov for norskkurs
Moskenes kommune ønsker å legge til rette for at flere som bor og jobber her kan lære seg norsk. Språk er nøkkelen til god integrering i arbeidslivet og samfunnslivet. Samt viktig for fremtidig rekruttering. 

Det har vært gode resultater på de kursene som har vært arrangert tidligere. Moskenes er lite samfunn med mange nasjonaliteter. Tall fra NFK viser at det bor 15.5% innvandrere i Moskenes og ingen kommuner i Lofoten ligger over. De fleste kommer fra: 
1) Polen
2) Litauen
3) Sverige
På bakgrunn av dette ønsker vi i kommunen å kartlegge om det er bedrifter i Moskenes som har ansatte som ønsker å ta norskkurs til høsten.
Les mer om dette i kartleggingsskjemaet . (DOCX, 32 kB)
Kontaktperson: flyktningekoordinator Tonje Brekken tlf 980 17 220

 

Norsk m/ samfunnsfag
Voksenopplæringen i Moskenes 2017-2018

Moskenes kommune, Voksenopplæringen er lokalisert i Sørvågen skole på Sørvågen.
Skoleåret 2017-2018 starter undervisninga mandag 21. august. Det blir gjerne noen ledige plasser på undervisning i norsk m/ samfunnsfag.
Prøver i norsk avlegges i nov-17 og mai-18, samfunnsfagprøven gjennomføres etter 50 t. undervisning. (Undervisning mandag, onsdag og fredag 8.15 – 14.15)
Dersom du er interessert i å lære norsk må du søke om plass innen 1. august 2017. Her kan du lese om hvem som får hvilke tilbud: 
https://moskenes.kommune.no/oppvekst-og-kultur/skole-og-utdanning/voksenopplaring-vom/

Det vil settes egenandel (pris) når en vet hvor mange som vil delta.

Send epost til gro.valestrand@moskenes.kommune.no der du opplyser om navn, fødselsdato, nasjonalitet, utdanning, hvilke språk du snakker, ditt norsknivå nå, og din motivasjon for å delta.
Svar får du i uke 32/33.