Anbud brøyting av kommunale veger

Moskenes kommune ber om anbud på brøyting av de kommunale veiene i kommunens vestre del, samt innleie av maskiner for sommervedlikehold.

Entreprenører får tilbudsdokumentene utlevert ved henvendelse til teknisk sjef på e-post:  oystein.solaas@moskenes.kommune.no.

Anbudsfristen er 25. november 2019 kl 12:00.

Teknisk sjef