Åpning av biblioteket

Biblioteket på Sørvågen er åpent torsdag 30.09 mellom kl. 17 og 20.  Velkommen!

Det vil være åpent en ettermiddag pr måned fram til jul. Datoer vil bli kunngjort.