Åpningstider biblioteket

Åpningstider for biblioteket i høst

Følgende torsdager er biblioteket åpent mellom kl. 17.00-20.00: 

21. oktober

18. november

2. desember

16. desember