ARBEID PÅ BREILANDSMOLOEN

Kystverket sender ut følgende informasjon

Kystverket skal utbedre moloen på Breilandet i Moskenes.

Arbeidene består i utbedre/forsterke dagens molo. Oppstart er beregnet til 1. august og beregnet sluttført 30. november 2021.

Som følge av dette må også avløpsledningen i området legges om. Disse arbeidene vil starte ca. 16. juli. Deler av traseen til ny avløpsledning går i fjell og det vil medføre noen mindre sprengningsarbeider.

Dette vil medføre noe støy i perioder. 

Situasjonsplan molo  (PDF, 2 MB)