Årsgebyr for vann for 2018

Moskenes kommunestyre har i sak 24/18 vedtatt å øker årsgebyr for vann for 2018 med kr. 400.-.

Ny årsavgift Kr. 4105.- eks.mva.
Økningen gjelder fra 01.07.2018.