Viktig melding

Asfaltering på E10 Reine

Fra og med 29. Mai og to uker fremover vil det foregå asfaltarbeider på E10 Reine, mellom Ramsvika og Hamnøy. 
Arbeidet vil foregå mellom 21:00 og 06:00, søndag til fredag.

Grunnet smal vegbredde vil veien være periodevis stengt, ventetid opp til 4 timer. Det vil etterstrebes å ta hensyn til fergetider og offentlig transport.