Barneverntjenesten i Flakstad og Moskenes kommuner vil fra 01.01.2019 slås sammen med Barneverntjenesten i Vestvågøy

Nye barneverntjenesten vil være:

Lofoten barnevern

Adresse:
Postboks 203
8376 Leknes

Telefon:
Kontortid: 760 56 180 (hverdager)
Vakttelefon (akuttvakt /beredskap)
Utenom kontortid: 46 90 96 47