Begrensing i besøk på sykehjemmet

Ved sykehjemmet er det nå flere covidsmittede, og det er av den grunn nødvendig  å begrense besøksmulighetene.

Vi oppfordrer derfor pårørende, i en periode fremover, å redusere besøk til et minimum.

Ved nødvendig besøk, skal personalet kontaktes før en går inn i sykehjemmet. Munnbind må benyttes.

Kommunen forstår at dette kan være  problematisk for noen, men ber likevel om forståelse for at dette er helt nødvendig av smittevernhensyn.