Beste valgframmøte siden 1997


Ved årets stortingsvalg var valgdeltakelsen i Moskenes på 68,7 prosent. Det er beste frammøteprosent ved et stortingsvalg siden 1997.
Ved forrige stortingsvalg, i 2013, var frammøtet i Moskenes på 65,1 prosent og i 2009 var det på 63,5 prosent.

Selv om valgdeltakelsen har økt i Moskenes, er det fortsatt er stykke opp til fylkesgjennomsnittet, som ved årets valg var på 75,1 prosent.

I Moskenes var det i år 29,5 prosent som forhåndsstemte og 39,2 prosent som stemte på selve valgtinget.

Fordeling av stemmene:

Senterpartiet = 22,85 %
Arbeiderpartiet = 22,46 %
Fremskrittspartiet = 17,57 %
Høyre = 16,40 %
Sosialistisk Venstreparti = 7,81 %
Kristelig Folkeparti = 3,12
Venstre = 2,15
Kystpartiet = 1,75 %
Miljøpartiet de grønne = 1,75 %
Rødøt = 1,17 %
Partiet de kristne = 0,78 %
Helsepartiet = 0,39 %
Piratpartiet = 0,19 %
Alliansen = 0,19 %
Blanke = 0,97 %
SUM = 100,0 %