Budsjett 2019 – åpen høring med frist 10. desember 2018 kl 09:00

Formannskapet behandlet i rådmannens forslag til budsjett for 2019 på sitt møte den 28. november og gjorde slikt vedtak:

 

«Budsjett 2019

Administrasjonens forslag til budsjett er framlagt ved utlegging av saksdokumentene til formannskapsmøtet 28.11.18, og offentlig høring styrkes ved ordinær kunngjøring/utlegging med frist for tilbakemelding 10.12.18 kl.09.00.»

 

Budsjettet kan lastes ned HER (PDF, 3 MB), med vedlegg budsjett Moskenes fellesråd (PDF, 979 kB)og brann (PDF, 102 kB), eller hentes på servicetorget på kommunehuset på Reine. Budsjettet vil behandlet i kommunestyret den 11. desember 2019. Kommunestyremøtet vil starte kl 12. Budsjettet og andre saker som skal behandles i kommunestyremøtet vil være tilgjengelig på www.moskenes.kommune,.no under politikk – møter og sakspapirer

Eventuelle kommentarer/innspill til budsjettet imøteses og må være administrasjonen i hende senest innen 10. desember kl 09.00.

Kommentarer/innspill kan sendes på e-post til post@moskenes.kommune.no, leveres på servicetorget på kommunehuset på Reine eller sendes pr post til Moskenes kommune, Reineveien 67, 8390 REINE.