Coronavirus

Fylkesmannen har hatt samvirkekonferanse med DSB og Helsedirektoratet om coronavirusutbruddet i Kina. Det er i dag satt i gang en nasjonal informasjonskampanje med formål om å redusere smitte i samfunnet, samt hva du skal gjøre om det mistenkes smitte med coronavirus. 

I henhold til ønske fra Fylkesmannen legger vi ut informasjon om dette.

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Forhindre smitte

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende.

Informasjonsark for de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet (PDF, 122 kB) 

Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte  (PDF, 2 MB)

 

I tillegg kan vi henvise til informasjon på helsedirektoratets sider.