Dette gjelder alle som er i karantene og ikke oppholder seg i sin egen hjemkommune eller hjemland

Alle personer som er i karantene, altså ikke har symptomer på Korona (Covid-19) kan i henhold til bestemmelse gitt av nasjonale myndigheter reise hjem.

Følgende vedtak er fattet:

Forskrift om endring av forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv (1629627) (003)

I forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reise utenfor Norden lyder § 2a:

§ 2a. Unntak fra karanteneplikt ved utreise fra Norge

Kommunelegen kan beslutte at personer som har karanteneplikt etter § 1, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge. Slik tillatelse kan bare gis dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Tillatelse kan ikke gis dersom personen er i eller skal i isolering etter § 3

Det sendes ut følgende SMS:

Corona: Utlendinger som er i karantene og som IKKE er syke kan forlate Norge.

Corona: Syke i karantene må kontakte kommunelegen eller legevakt 116117

Corona: Utlendinger som ikke er smittet kan forlate Norge.

Regler om dette kan finnes på følgende nettside: Helsenorge.no

Utlendinger som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge

Dette innebærer at hvis du sitter i karantene, men  er symptomfri, kan du forlate Norge under følgende forutsetninger:

  • For  deg som har sittet i karantene og som må benytte offentlig transport  for å komme til nærmeste flyplass, må dette skje på forsvarlig måte. Det innebærer minst to meters avstand til nærmeste medpassasjer. I tillegg må  du ha god hånd- og hostehygiene .

 Dette gjelder for transport med tog, buss og T-bane.

  • På flyplassen vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer 
  • Dere som benytter egen bil gjør dette, men er selv ansvarlig for å sjekke reiseruter.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

  • Gardermoen
  • Stavanger
  • Bergen
  • Trondheim
  • Tromsø
  • Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i karantene ( isolering), og du kan da ikke forlate landet.

På vegne av kommuneoverlegene i LOVE

Jan Håkon Juul

Kommuneoverlege

Vågan kommune