Eiendomsskatteliste 2017


Fra 1. mars ligger eiendomsskatteliste for 2017 ute på offentlig utsyn.
Mer om dette finner man på denne lenken.