Ekstraordinært kommunestyre

Det skal være et ekstraordinært kommunestyre 2. mars kl 17:00 på rådhuset

Til behandling er følgende saker:

Krav om lovlighetskontroll, kjøpestopp og budsjett 2022.

Av økonomiske årsaker vil dette ekstraordinære kommunestyremøtet ikke bli overført på web-TV, men det er mulig å være tilhører så langt plassen rekker.