Farge og liv på skolebanen

Over en periode med godt vær har det vært gjennomført noe arbeid på skolebanen for å fremme glede, lek og trivsel. 

Det har blitt malt, montert, gravet og støpt for å kunne gi litt mer til elevene og nærmiljøet.