Folkedugnad i Moskenes kommune

Folkedugnad i Moskenes kommune – vil du bidra til å redde liv?
 
På grunn av den pågående verdenspandemien med SARS CoV2 (korona), som nå også spres ukontrollert i vårt land, må alle kommunens helsetjenester prioritere hva som må gjøres og hva som kan utsettes den kommende tiden. Dette innebærer at innbyggere som har oppsatte legetimer, må påregne å bli oppringt om dette, og at kontroller av friske, symptomfrie innbyggere, må påregnes å ha lang ventetid.
 
Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon (hoste, tungpust, feber) og kan være utsatt for smitte, ber vi deg om ikke å møte på legekontoret, men ringe 760 53113 for vurdering dagtid, eller 116117 kveldstid dersom du har behov for behandling, og selvsagt nødtelefonen 113 i de tilfellene der det blir en akutt forverring med livstruende symptomer.
 
Kommunen har lovpålagt plikt til å gi sine innbyggere forsvarlige helsetjenester av god kvalitet, men har i en beredskapssituasjon også plikt til å gjøre tiltak for å hindre smitte, og prioritere nødvendigheten av helsehjelpen. Det vil derfor gjøres følgende tiltak i helsetjenestene:

1. Legekontoret prioriterer etter egne vurderinger akutte henvendelser. Ikke-akutte tilstander og møter avlyses/ utsettes.
2. Helsestasjonstjenesten utsetter planlagte kontroller på helsestasjonen til etter epidemien. Helsesykepleier gjør oppsøkende virksomhet der det anses nødvendig.
3. Hjemmebasert omsorgstjeneste -  Besøk erstattes med telefoner der det er mulig. Medisiner leveres på døra i stedet for inne i hjemmet.
4. Moskenes sykehjem, Servicboligen på Sørvågen er stengt for besøkende og i Serviceboligen Reine anmodes det om at det ikke gjøres besøk uten at det er strengt nødvendig.
5. Fysioterapitilbudet stenges.
 
For at kommunen skal klare med helserelaterte oppgaver i perioden som kommer nå frem til epidemien har snudd, er vi avhengige av en real folkedugnad. Ved stort sykdomstrykk i befolkningen vil det både være mange syke som trenger hjelp, og mange av helsepersonalet som er syke samtidig, og det kan bli nødvendig å ta i bruk utradisjonelle metoder for å skaffe fagfolk. Vi ber derfor alle Moskenesværinger med helsekompetanse som jobber med andre ting, om å registrere seg, slik at vi har oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, vil vi da ta direkte kontakt med de som har registrert seg. Registrering gjøres til kommunens sentralbord via telefon 760 53100 (0900-1430) eller til postmottak@moskenes.kommune.no.

Det er nødvendig at alle følger de rådene og påbudene som helsemyndighetene kommer med, og ikke bryter pålagte karantener eller isolasjon. Vi er avhengige av å passe på hverandre; samtidig som vi skal holde avstand og være varsomme med å ha nær kontakt, begrens antall besøkende. Mer enn noensinne er vi avhengige av at naboer, slekt og venner stiller opp for hverandre, og at vi særlig er påpasselige med å fange opp symptomer hos de eldre, som blir hardest rammet av denne epidemien. Vi må ikke lure oss selv med at dette er hysteri og overreagering. Denne epidemien kommer, mange Moskenesværinger kommer til å bli syke, og noen kommer statistisk til å dø. Den eneste muligheten vi har for å redusere antallet dødsfall og samtidig gi god nok helsehjelp, er å hindre rask smittespredning gjennom å følge de rådene og påbudene som kommer, samt en felles dugnadsinnsats for å ivareta de viktige samfunnsfunksjonene. Gi hjelp til de som trenger butikkhandling, ta en telefon til gamlemor som er ensom. Vi trenger stolte, kreative og omtenksomme Moskenesværinger. En for alle; alle for en.

Reine, 17.03.20 Kriseledelsen