Folkemøte 30. Januar kl 18:00

Velkommen til åpent møte i Moskenes Kommune - alle er velkommen
Hvordan ønsker vi at samfunnet vårt skal utvikle seg fram mot 2032?

30. Januar 2023 18:00-21:00
Gymsalen, Sørvågen Skole

Kommunen skal lage ny samfunnsplan - den vil angå oss alle. Bli med og kom med innspill, hva skal vi skrive i samfunnsplanen? 

Moskenes Kommune skal lage ny overordnet plan for kommunens utvikling fram til 2032. Kommunen har en vanskelig økonomi men til sammen som samfunn står vi sterkt og vi har mange ressurser og mange muligheter. Hva vil du at samfunnsplanen skal vektlegge? 

Vi ønsker innspill fra enkeltpersoner, næringsliv, grunneiere, lag og foreninger mm i fra hele kommunen vår. Kom til Sørvågen Skole i gymsalen 30. Januar kl 18:00. Du kan selv foreslå temaer og spille inn på det du er opptatt av. Vi håper å se deg! Kommunestyret skal vedta samfunnsplanen i juni 2023.