Formannskapet har møte 12. januar

Ordføreren har innkalt formannskapet til møte torsdag 12. januar.
På sakslisten står behandling av en intern strategiutredning om Lofotkraft.
Saken har tidligere vært behandlet av de andre kommunene i Lofoten som er eiere av Lofotkraft AS.