Fortsatt karantene

Kommunestyret har vedtatt karantene for de som kommer fra steder sør for Nordland fylke med unntak av Møre og Romsdal. Gjelder til og med 13. april 2020.
Vedlagt følger forskriften. I forskriften står det at den gjelder til 5/4, men kommunestyret har vedtatt at den gjelder til og med 13/4.