Friluftsskole i Moskenes sommer 2020

Vi har ventet på beskjed om gjennomføring av Friluftsskoler denne sommeren. Nå har vi fått beskjed, og vi vil arrangere Friluftsskoler i alle Lofotens kommuner. Vi skal følge råd og smitteverntiltak fra FHI og Friluftsrådenes landsforbund. Mer spesifikke retningslinjer og veiledning kommer. Per i dag vet vi at skolene blir uten overnatting og uten felles mat og drikke.

Da det er mange større arrangement som er avlyst, vil Friluftsskoler være et viktig bidrag til fritiden for mange, og vi vil fokusere på friluftsliv og gleden ved å være ute.

 Friluftsskolene er for barn i alderen 9-12 år. Målet med friluftsskolen er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv i nærmiljøet.

Friluftsskolene inneholder noen obligatoriske tema, som kartforståelse, allemannsretten, leir og tur. I tillegg blir det mange andre artige friluftsaktiviteter som vil variere fra kommune til kommune. Alle aktivitetene har lav terskel og alle kan delta. Friluftsskolene varer 3-4 dager og foregår på dagtid fra kl. 9-15.

 

Moskenes 22.-25. juni

 

Påmeldingen åpnet i dag 4. mai. Gå inn på www.deltager.no og søk opp Friluftsskolen, velg kommune og tidspunkt.

Deltakeravgiften er 500 kr (Værøy 300 kr), men vi tilbyr gratisplasser til de som har behov.

Spørsmål rundt tilbudet kan rettes mot Lofoten friluftsråd ved Inger Lie Malmquist.