Frist listeforslag ved kommunevalget 2019

Fristen for innlevering av listeforslag til kommunevalget er 31. mars i valgåret.

 

I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmest påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag.

Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

 

Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn

For ytterligere opplysninger se  www.valg.no  eller ta kontakt med Moskenes kommune, telefon 76 05 31 00 eller postmottak@moskenes.kommune.no