Guide og operatør i Kollhellarn


Moskenes kommune lyser nå ut engasjement ("konsesjon") for operatører som vil drive besøks- og guidevirksomhet i Kollhellarn ved Lofotodden for treårsperioden 2019-2021. Kollhellarn (eller Refsvikhula) er et fredet kulturminne.

Det er laget eget regelverk for denne virksomheten som blant annet viser hvilke krav som stilles for å bli guide / operatør.

Nordland fylkeskommune har laget egne kulturminnefaglige retningslinjer for virksomhet (PDF, 130 kB)i området.

Moskenes kommunestyre har også laget eget kommunalt regelverk (PDF, 119 kB).

Søknad sendes på epost: (PDF, 130 kB)postmottak@moskenes.kommune.no .
Søknadsfrist er 24. oktober 2018.