Guide- og operatørvirksomhet i Kollhellaren

Kunngjøring:

Moskenes kommune utlyser engasjement for operatører som vil drive besøks- og guidevirksomhet i Kollhellaren på Lofotodden for treårsperioden 2022-2024. Det tas forbehold om godkjenning fra Nordland Fylkeskommune.  Nærmere informasjon på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes: postmottak@moskenes.kommune.no

Søknadsfrist: 28 oktober 2021