Heimevernet - Uniform på jobben-dagen 2020

Bakgrunn

Sjef Heimevernet har besluttet at fredag 4. desember 2020 skal benyttes til denne markeringen. Dagen er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette.

 

«Uniform på jobben-dagen» skal synliggjøre at Heimevernet er over hele landet og at soldatene er en del av lokalsamfunnet. Hensikten er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldatene legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. En viktig målgruppe for denne dagen er HV-soldatenes arbeidsgivere/studiested som skal føle stolthet over å ha HV-soldater i sin organisasjon.

 

Fredag 4. desember kan alle soldater, befal og offiserer i Heimevernet bruke uniform på jobben/skolen om arbeidsgiver eller studiested samtykker i dette. Vi ønsker å vise frem at Heimevernet er over hele landet og representert i mange ulike yrkesgrupper. Heimevernet er over hele landet og klare til å bistå i fred og krise. Hvor mange som er i Heimevernet blir godt synlig når soldatene bærer uniform på sin sivile arbeidsplass.

Informasjon fra Forsvaret om denne dagen: https://www.forsvaret.no/heimevernet/uniform-pa-jobben-dagen

 

Klikk for stort bilde