Henvendelser fra publikum om skatteoppkreveroppgaver etter 1. november 2020

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Har du ennå ikke mottatt skatteoppgjør for 2019 er siste dato for skatteoppgjør 26 november.

Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.

 

Skatteetatens hjemmeside: https://www.skatteetaten.no/

Kontaktopplysinger: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

KID nr for betaling av skatt:  https://www.skatteetaten.no/kid/

Klage til Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/kontakt/klage/

Utenland: https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/

Chat, telefon 800 80 000 og Facebook er de raskeste måtene å få kontakt på.