Høring Lofoten Friluftsforskrifter

Ferdselsreglene skal bedre grunnlaget for forvaltningen av friluftslivsaktivitetene i Lofoten og fremme mulighetene for naturvennlig friluftsliv til glede for alle i samarbeid med grunneier. Ferdselsreglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdiene, fremme muligheten for friluftsliv, opprettholde ro og orden, og sikre at allemannsrettens grenser etterleves.

Virkeområde:

Ferdselsreglene gjelder for nærmere angitte friluftsområder i Vågan, Vestvågøy, og Moskenes kommuner.

Regional friluftsforskrift for Lofoten