Hovedopptak i barnehagen


Frist for å søke plass i barnehagen for driftsåret 2018-19 i Moskenes er 1. april 2018.

Eget søknadsskjema kan en få ved å henvende seg til styrer Janne M. Nilsen på telefon 980 17040.

Barnehagestyrer kan også svare på spørsmål omkring barnehagen og opptaksregler.

En kan også få mer informasjon om barnehagen her på kommunens hjemmesider under boksen "barnehage". Der finner en blant annet vedtekter og årsplan.