Informasjon om SLT-prosjektet


Å forebygge er å begrense eller hindre muligheten for at unge mennesker kan få et problem med rus- og/eller kriminalitet. Moskenes kommune ønsker å være i forkant og jobbe med forebygging slik at riktig hjelp kan gis til riktig tid.
Les mer om SLT-prosjektet ved å klikke her.