Informasjon om valget 2017


Forberedelsene til Stortingsvalget 2017 er startet og fra 1. juli er det mulig å avgi tidligstemme. 
Mer informasjon om valget finnes på en egen side.