Invitasjon til informasjonsmøter og åpne kontordager - E10 gjennom Flakstad og Moskenes

Statens vegvesen vil legge planprogram for skred- og framkommelighetstiltak på E10 gjennom Flakstad og Moskenesut på høring og offentlig ettersyn i perioden 18. Mars til 5. Mai.

Informasjonsmøter:
I forbindelse med dette inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøter:
- Tirsdag 21. Mars kl 18.00-20.00 ved lokalet Lysbøen på Ramberg
- Onsdag 22. Mars kl 18.00-20.00 ved Sørvågen Skole. 

Åpne kontordager:
Det vil videre arrangeres åpne kontordager:
- Onsdag 22. Mars 09.00-13.00 på Flakstad rådhus, Ramberg
- Torsdag 23. Mars 09.00-13.00 på Moskenes rådhus, Reine

Høring og offentlig ettersyn
Planprogrammene vil gjøres digitalt tilgjengelig på Statens vegvesenets og Moskenes kommunes hjemmesider. 

Høring - Planprogram E10 Moskenes

Ta gjerne kontakt
Spørsmål som gjelder folkemøter, åpne kontordager og planprogram kan stilles til planleggingsleder: Thore Jensen, telefon 91 79 33 91 eller e-post thore.jensen@vegvesen.no