Kommunal beredskapsøvelse 16. januar


Mandag 16. januar gjennomføres en øvelse i kommunal kriseberedskap. Øvelsen skjer i samarbeid med Fylkesmannen og flertallet av kommuner i Nordland vil delta. I Moskenes er det den kommunale kriseledelsen som skal være med i øvelsen. Øvelsen vil foregå på rådhuset.

Vi anbefaler innbyggerne å besøke siden "Lokal samfunnssikkerhet og beredskap" her på den kommunale hjemmesiden (Hovedportal > Om Moskenes kommune > Beredskap og samfunnssikkerhet). Her får en informasjon og mange tips om beredskap og krisehåndtering.