Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (Del 1-3)

Del 3: Publisert 15.07.2021

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Moskenes har nå kr. 467 000 til fordeling. Søknadsfrist 13. september 2021. Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Nærmere informasjon vedlagt  (PDF, 137 kB)

 

Del 2: Publisert 20.05.2021

Utlysning - Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, del 2
Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen og Moskenes har nå kr. 450.000 til fordeling. Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 7. Juni

Nærmere informasjon vedlagt.  (PDF, 44 kB)

 

Del 1: Publisert 23.03.21

Moskenes kommune har fått 475 000 til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Søknadsfrist 17. april. Nærmere informasjon vedlagt (PDF, 535 kB).