Kommunestyremøte 19. juni


Moskenes kommunestyre avvikler møte den 19.06.2018 kl. 17.00 på rådhuset.

Saksliste er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og biblioteket. 
Fullstendig saksliste finner du på denne siden under Politikk.