Kontaktinformasjon for testing for covid-19 innen 24 timer etter ankomst til Norge

For reisende som passerer riksgrensen

Ved ankomst til Norge kan du innen 24 timer få tilbud om test for covid-19 ved 

Reine Legekontor, Reineveien 67, 8390 Reine.

Du kontakter koronatelefon 906 54 780 for avtale om testing snarest etter passering av grensen, men i

telefontiden  Hverdager(mandag - fredag) kl. 08:00 - 23:00 og

                          Lørdag og søndag                      kl. 08:00 - 18:00.

Du kan få tilbud om å ta test til følgende test-tidspunkt:

Hverdager(mandag - fredag)         kl. 08:30 - 10:30

Lørdager og Søndager                       kl. 12:00 - 14:00