Kunngjøring om budsjettdokument 2018


Formannskapet behandlet på møte 28.11.2017 grunnlagsdokumentet for budsjett 2018.
Vedtaket står i kunngjøringen, se under.

Selve budsjettdokumentet kan lastes ned her: Grunnlagsdokument for budsjett 2018 (PDF, 5 MB)

Se også kunngjøringen. (DOCX, 35 kB)

Sammen med budsjettdokumentet ligger forslag til gebyrregulativ 2018 og det skal sluttbehandles av kommunestyret 12.12.2017.