Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - høring


Moskenes kommune har lagt ut lokal forskrift om nedgravde oljetanker til offentlig ettersyn. Saken ble behandlet i formannskapet i sak 65/18 og forslaget er sendt på høring med frist 31. august 2018.
Hele saken kan en lese om ved å klikke på denne lenken.