Minnemarkering

Lofoten House of Veterans ønsker å hedre oberst Birger Eriksen 09.04.21.

De ville legge krans på bautaen ved Moskenes kirke klokka 15.30.

Vi er velkommen til å delta. Det er ingen påmelding, men har du lyst til å delta kan du møte opp.

Minnemarkering gjennomføres i tråd med de nasjonale covid-19 restriksjonene for utendørs arrangement.