Nav Moskenes tilrettelegger tjenesten sosiale tjenester i forbindelse med koronautbruddet

I likhet med de fleste deler av samfunnet tilrettelegger også NAV Moskenes i forbindelse med koronautbruddet.

Det er ønskelig med minst mulig direkte kontakt ved Nav Moskenes, og det er derfor laget et enkelt søknadsskjema  (DOC, 34 kB) for økonomisk sosialhjelp.

Dette kan sendes pr mail til: nav.moskenes@nav.no  eller sms til mobil nedenfor.

Henvendelser og kontakt kan skje på mobil: 98017082

 

For all annen behov for informasjon om ytelser henvises til nav.no

 

NAV Moskenes

Lill-Harriet Engen