NB! NB! Adresseendring firma/bedrifter

Moskenes kommune sender utgående brev elektronisk og adresser til firma/bedrifter hentes fra Brønnøysundregistrene. Mange har ikke oppdatert til veinavn eller postboks og kommunen får veldig mye post i retur. Dette er både dyrt og tidkrevende.

Moskenes kommune ber om at alle firmaer/bedrifter sjekker postadressen og eventuelt korrigerer den i Brønnøysundregistrene.

Dette gjør du enkelt ved å sende inn Samordnet registermelding, tjenesten er elektronisk.

Forretningsadressen til et selskap skal være en norsk gate eller veiadresse eller stedsnavn.

Postadresse kan du endre om du ønsker post tilsendt en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen.