Nord universitet, Flakstad og Moskenes kommune inviterer til åpent møte.

Dato: Onsdag 19. oktober
Tid: 18.00-20.00
Hvor: Møtet finner sted på Café Lille Martine på Ramberg
Servering: Gratis pizza og brus til alle

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Flakstad og Moskenes kommune sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene og styrke omdømmet til yrket.

Agenda for møtet:

 • Velkommen v / Flakstad kommune
 • Flakstad og Moskenes kommune forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre. (5 min hver)
 • Flakstad og Moskenes kommune legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning. (hvis aktuelt – 5 min hver)
 • Nord universitet presenterer seg og satsingen LæreriNord
 • Nye studietilbud i Bodø fra høsten 2023; master i grunnskolelærer 1-7 og 5-10 nett- og samlingsbasert
 • Nord universitet presenterer tiltak for å koble nyutdannede lærerstudenter til kommunen (karrieredag januar 2023)
 • Studentambassadør forteller om livet som student på nett- og samlingsbasert ved master i grunnskolelærer 5-10 og svarer på spørsmål
 • Meet and greet, pizza og brus –  Nord universitet svarer på spørsmål fra de oppmøtte

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og ta studie i Bodø
 • Er vikar i skolen/barnehagen
 • Er medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skolen eller barnehagen
 • Er nysgjerrig og vil vite mer

Meld deg på her: postmottak@flakstad.kommune.no

 

Vel møtt!