Norskprøver muntlig og skriftlig

Voksenopplæringen i Moskenes arrangerer muntlig og skriftlig norskprøve for nivå A1-B2.  

Datoene er: Skriftlig prøve onsdag 19.05 

Muntlig prøve fredag 28.05 

Prøvene er i utgangspunktet for egne elever, men vi kan også ta imot andre interesserte fra egen kommune eller nabokommunene. Pris pr prøve er kr 600. 

 

Ta kontakt dersom du er interessert i å få en offisiell kartlegging av egne norskferdigheter. Etter at sensuren er falt vil du få et prøvebevis fra Kompetanse Norge, noe som er nyttig å legge ved f. eks en jobbsøknad der det er krav om å dokumentere norskferdigheter. 

 

Vi kan også arrangere prøve i samfunnskunnskap. Ved søknad om norsk statsborgerskap er det krav om avlagt prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. 

 

Interesserte kan ta kontakt med 

Ingjerd Martinsen 

Tlf 41573750 

Ingjerd.martinsen@moskenes.kommune.no