Ny hjemmeside under utvikling

Tirsdag 10. januar lanserer Moskenes kommune sin nye hjemmeside. Hjemmesiden er under utvikling og fortsatt er noen av boksene tomme. I løpet av de nærmeste ukene vil det komme mer innhold på sidene. Senere på året vil det også bli lagt inn ulike typer skjema som publikum kan bruke, f eks når det gjelder serveringsbevillinger, søknader om hjemmetjenester osv.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan den nye hjemmesiden fungerer - ris og ros. Velkommen !