Ny kulturskolerektor i Moskenes


Hanstein Rommerud er tilsatt som ny kulturskolerektor i Moskenes kommune. Han startet i stillingen mandag 27. mars og vil ha fast arbeidstid ved Sørvågen skole hver mandag og fredag.
I løpet av våren 2017 vil han starte opp planleggingen av kulturskoletilbud. Før skoleferien vil vi sende ut mer informasjon om tilbudet som tenkes etablert fra skolestart i august måned.