Ny utlysning - Kommunal kompensasjonsordning - del 3

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Moskenes har nå kr. 338390.- til fordeling.

Ny søknadsfrist 20.oktober 2021. Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

 

Se mer informasjon (PDF, 100 kB)