Nye studietilbud ved voksenopplæringen


Voksenopplæringen i Moskenes (VOM)


Grunnskoletilbud for voksne
Moskenes kommune starter grunnskoleundervisning for voksne 20. august 2018. Undervisningen skjer ved studiesenteret, Sørvågen skole og vil gå over 4 dager i uken.
Etter kravene i forskrift blir det undervist i fem fag som gir mulighet for å søke opptak til videregående opplæring etter endt eksamen (matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag).
Undervisningen er gratis og gir rett til søknad om studielån hos Statens Lånekasse for utdanning.
Du kan søke om plass ved å bruke skjemaet her som er nedlastbart (PDF, 168 kB).
Søknadsfrist er 5. august.


Norskopplæring - ledige plasser
Norskopplæring ved Sørvågen studiesenter på Sørvågen har ledige plasser for norskopplæring skoleåret 2018/2019. 
Vi har A1-A2  til A2/B1

Kontakt Leder v/voksenopplæringa Gro Valestrand
Gro.valestrand@moskenes.kommune.no   948 06 631

Eller Flyktningkoordinator Tonje Brekken
Tonje.brekken@moskenes.kommune.no  980 17 220