Nyheter fra Voksenopplæringen


Voksenopplæringen i Moskenes (VOM) kom i gang i fjor høst da kommunen skulle bosette nye flyktninger for første gang. Voksenopplæringen holder til i studiesenteret på Sørvågen skole.

Hver måned kommer det nyheter om aktivitetene som drives på VOM, og det legges ut på hjemmesiden her.