Oppdateringer Coronavirus

 

Coronavirus - oppdatert 17/3 kl 22.10: 

 

Utlendinger som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge
Dette innebærer at hvis du sitter i karantene, men  er symptomfri, kan du forlate Norge under følgende forutsetninger:
• For deg som har sittet i karantene og som må benytte offentlig transport  for å komme til nærmeste flyplass, må dette skje på forsvarlig måte. Det innebærer minst to meters avstand til nærmeste medpassasjer. I tillegg må  du ha god hånd- og hostehygiene .
Dette gjelder for transport med tog, buss og T-bane.
• På flyplassen vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer 
• Dere som benytter egen bil gjør dette, men er selv ansvarlig for å sjekke reiseruter.
Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:
• Gardermoen
• Stavanger
• Bergen
• Trondheim
• Tromsø
• Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.
Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i karantene (isolering), og du kan da ikke forlate landet.

 

Kommunal fakturering:

Barnehage/SFO

De som ikke får fortsatt tilbud om plass i barnehage eller på SFO skal heller ikke betale for det. Moskenes kommune jobber med å kreditere fakturaer for mars slik at det skal bli riktig for alle. Det er forfall nå den 20.mars, men de som vet at de ikke har videre tilbud bes vente med betaling til de får nye kreditnota/faktura fra Moskenes kommune.

Kulturskolen

På grunn av usikkerhet rundt videre drift av kulturskolen dette semesteret avventer vi og vil komme tilbake med ny informasjon på et senere tidspunkt.

Øvrig fakturering: Om noen trenger å utsette en betaling eller dele en betaling opp i flere avdrag så ta kontakt med Moskenes kommune på tlf 760 53100 eller epost: postmottak@moskenes.kommune.no

 

Kommuneadministrasjonen stenger for besøkende inntil videre. Vi er tilgjengelig på telefon.

 

VIKTIG

Nye pålegg og råd utformes og gamle endres fortløpende. Det er viktig at hver og en sjekker regjeringens informasjonsside - her finnes det til enhver tid oppdatert informasjon. Det er også svært viktig at alle følger vedtak og råd som blir gitt.

 

Moskenes kommunestyre sitt møte 17.03.20 er utsatt på ubestemt tid grunnet situasjonen vi står i mht koronavirus.

Brøyting

Som følge av Koronaviruset som også rammer personer som skal ivareta brøyting av kommunale veger, må det påregnes at ikke alle veiene til enhver tid vil være brøytet.

Ved behov for akutt brøyting vedr. ambulanse, brann etc. tas det direkte kontakt med entreprenør på tlf 91796844. Dette gjelder i hovedsak kommunale veier i Østre område.

Den delen (vestre) som kommunen selv har brøyting på, vil det bli forsøkt utført som normalt med eget personell.

 

Teknisk sjef

 

 

 

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter. Oversikten finner du her.

Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Her er vedtaket (PDF, 70 kB)som er gjort av kommunelegene i Lofoten og Vesterålen i sin helhet - om karantene for personer som kommer fra områder "sør for Dovre"

Presiserer at transitt i følge vedtaket er kun å regne opphold i lufthavn.

 

 

VIKTIG - området som medfører karantene utvides for Lofoten og Vesterålen.

 

 
Vesterålen og Lofoten innfører karantenekrav etter opphold i deler av Norge
- FHI har hele tiden oppfordret til at man bør ta lokale avveiinger. Vi har per i dag et lavt smittepress, og som en sårbar region er det vårt ansvar å gjøre vårt ytterste for å holde det slik lengst mulig. Dette er inngripende, alvorlige tiltak, som statsministeren og helseministeren sagt. Dette er ikke noe verken vi eller sentrale myndigheter gjør med lett hjerte, men la det være helt klart: Disse tiltakene vil redde liv, sier Bleidvin
Sammen med sine kolleger i de andre kommunene i Vesterålen og Lofoten, innfører han nå krav om karantene for alle som har vært i deler av Sør-Norge fra og med 10.mars. Unntaket er Værøy, som har innført sin egen, strengere forskrift. Regelen gjelder fylkene, Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.
- Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune.
Kommuneoverlegene anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. Innstrammingen gjelder per nå fylkene
- Vi gjør de samme unntak og tilpassinger som Helsedirektoratet har gjort i sitt nasjonale vedtak, med mulighet for unntak for helt kritisk nøkkelpersonell. Vi regner heller ikke transitt på flyplasser som et opphold i de berørte områdene, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.
Hva betyr dette vedtaket i praksis for folk?
- Det betyr at alle som var i disse fylkene 10.mars eller senere, må være i hjemmekarantene i 14 dager, på samme måte som alle som har vært i utlandet, sier Juul.
- For øvrig gjelder alle reglene som ellers gjelder nasjonalt, for eksempel om du er helsepersonell eller får mer enn helt milde luftveissymptomer.
Kommuneoverlegene har inntrykk av at det er stor forståelse i befolkningen for tiltakene, og understreker at folk må forberede seg på at situasjonen kan vare lenge.
- Det å holde avstand til hverandre har vært det soleklart mest effektive tiltaket mot pandemien i alle land som har klart å holde den i sjakk., avslutter Bleidvin.
 
 
  • Folkehelseinstituttet går tilbake på karantenekravet. Selv om en i en husstand er satt i karantene, gjelder ikke karantenekravet de andre i husstanden.

MOSKENES KOMMUNE TRENGER BESKJED OM ALLE SOM ER SATT I KARANTENE. SLIK BESKJED SENDES TIL E-POST: postmottak@moskenes.kommune.no

 

  • Alle som har kommet fra land utenfor Norden, også de som er kommet via Norden senere enn 27. februar skal i 14 dagers karantene regnet fra den dagen de ankom Norge/Norden. Dette gjelder også utenlandske statsborgere. De som driver kommersiell utleie har en selvstendig plikt til å gjennomføre vedtaket, også de som driver utleie i private boliger. Merkostnader må håndteres av den enkelte, eller kommersielle utleier. Det er viktig at en heller ikke i denne sammenheng, ringer legevakten/fastlegen med mindre personer er syk.

  • Skolen og barnehagen blir fra i dag torsdag kl 18:00 stengt inntil videre. Det vil bli gitt mer informasjon om hvordan dette i praksis skal håndteres i løpet av helgen

  • Det er innført forbud mot innendørs samlinger i Moskenes med mer enn 50 personer.

  • Sykehjemmet er stengt for besøkende

  • Kommunen har økt renholdet i våre bygg der mange ferdes.

 

Et enkelt tiltak alle kan bidra med er hyppig håndvask. På sykehjemmet er det strenge hygiene tiltak. Økt renhold på utsatte steder som dørhåndtak og gelendre på kommunens øvrige bygg, er nå innført.

 

Kommunen anbefaler sterkt at kommunens innbyggere og næringsliv, følger med på de råd folkehelseinstituttet gir på sin hjemmeside. Se link.