Ordførerens tale ved kongeparets besøk


Ordfører Lillian Rasmussen sin tale ved kongeparets besøk til Moskenes 14. juni 2018:
 

Deres Kongelige Høyheter, Fylkesmann, Politimester, gjester - et varmt velkommen til alle dere som har funnet veien hit til Leira i dag.

Først en hjertelig takk til Kongen og Dronningen som har lagt fylkesturen slik at dere kunne besøke oss her i Moskenes. Vi er kjent med at dere ved flere anledninger har vært i vår kommune, og til og med hatt med familie og venner . Sånn sett har dere gjort det samme som veldig mange andre.

Moskenesværingan har vært rause med å ta imot tilreisende, enten de har kommet hit som deltagere i Lofotfisket eller for å oppleve den fantastiske naturen som omgir oss. I dag har vi økende antall arbeidsinnvandrere og vi har også fått lov til å få bosette flyktninger. Ca 10 % av våre innbyggere kommer fra andre land, og noen av dem vil vi få høre tromme her fra scenen i dag.

Vi er en viktig reiselivskommune i Lofoten, Reine mottar ofte rosende omtale – som landets vakreste sted eller en av Europas vakreste landsbyer. Det er vakkert her både i midnattssol og nordlys.

Det er enkelt å komme til vår kommune i dag- Kongeparet benyttet sitt Kongeskip, men vi har flotte gassferger som trafikkerer Bodø, Røst, Værøy og Moskenes, vi har flyplass på Leknes og så har vi  E10 med Lofast - bruer og tunneler, en fantastisk utvikling de siste 30 åra. Det er ikke uten grunn at vi snakker om å få til god besøksforvalting i Lofoten som kan fungere hele året.

I enden av fastlandsLofoten ligger Å - og vi erfarer at svært mange vil besøke dette endepunktet. Der kan det skues utover Moskstraumen - en av verdens sterkeste malstrømmer - godt beskrevet av mange og et naturlig valg når Moskenes skulle få sitt kommunevåpen.

Mens vi tidligere opplevde at det å se naturen og erfare kultur var nok- spørres det nå etter flere opplevelser. Kongeparet vil møte tilbydere innen denne genren på Sakrisøya senere i dag.

Reinebringen lokker folk til seg - enten det er trygt eller utrygt å bestige toppen, om man er kledd for turen eller ei. Vi er glad for at vi nå er i gang med å gjøre turen opp litt tryggere gjennom sherpasti, og gleder oss til at sherpaene utpå sommeren vil fortsette det flotte arbeidet de er i gang med. Om Reinebringen får betegnelsen Nasjonal turiststi vet vi ikke, men hadde vi fått 1 kr pr bilde tatt derfra, spredd i reklamer og delt på sosiale medier ville vi vært rike i dag.

Hovednæringa hos oss er fiske og fangst, og som ordfører er jeg stolt over den yrkesgruppa sin evne til omstilling og nytenkning, og ikke minst viljen til nyinvesteringer.

Det er ofte behov for levering av spesialtilpasset utstyr både til industrien og flåten, noe bedriften  Latech As Moskenesvågen er god på.

Beskrivelsen til Ivar Aasen i diktet Mellom bakkar og berg utmed havet har jeg brukt før, men gjentar den gjerne:

« han såg ut på det bårute havet
der var ruskut å leggja utpå,
men der leika det fisk nedi kavet og den leiken den ville han sjå»

Spennende er det for flåten når den legger ut og turistene drømmer om fisketur på Lofothavet.

Nå i juni tas fisk og hau inn fra hjellene og kanskje fiskekjøperne er de som er mest spent- holder tørrfisken ønsket kvalitet?  Det forplikter å tilhøre merkevaren tørrfisk fra Lofoten

Når det gjelder framtidas kvalfangst er jeg bekymret, i fjor utgjorde våre båter 50% av den flåten som deltok. Men uten utvikling på markedssida tror jeg blir det vanskelig å rekruttere og opprettholde aktiviteten i den næringa.

Skrekken med bildene av kvalen full av plast satte fokus på marint miljø enda sterkere enn tidligere. Vi er opptatt av vårt miljø og har fokus på bærekraftig utvikling, og med vår avhengighet av å høste av havet er rent hav et premiss for fortsatt eksistens.

På Moskenes har vi en minnebauta som jeg ikke kan unnlate å nevne med Kongen på besøk. Den er reist til minne om oberst Birger Eriksen som er født på Moskenes. Vi har ikke glemt historien, og vi vet at hans beslutning på Oscarsborg festning 9. april 1940 om å avfyre skudd mot krigsskipet Blucher var avgjørende for at Konge, Regjering og Storting den gangen fikk mulighet til å forlate Oslo og tenke motstandsorganisering .

Fra scenen her i dag vil elever fra skolen  synge Moskenessangen for oss - den sangen ble laget i forbindelse med tusenårsskifte og forteller med stolthet om kommunen vår. En av elevene vil også danse for oss her fra scenen, og før Kongeparet forlater Reine vil den av elevene som er mest opptatt av Kongen få overrekke en liten oppmerksomhet fra oss - 2 bøker med lokal tilknytning:

Mitt Lofoten av kunstner Else- Maj Johansson og Det ville Lofoten av Robert Walker

Vi har allerede lyttet til Lisa Holstad - gjennom kulturskolen ble hun inspirert til utdanning innen musikk, og hun har etablert en egen festival – Cellolyd   her i heimkommunen.  Vi har to andre festivaler som vi er stolte av - Elijazzen på Hamnøy ble arrangert for 10. gang i april og i siste helg gikk Lofoten Internasjonale Litteraturfestival Reine ord av stabelen for 10 gang på Reine kultursenter. Der fikk vi glimt av et nytt prosjekt knyttet til det gamle sagnet om Tennes Kaspara. Sagnet har tidligere inspirert til innendørs og utendørs teaterforestilling og flotte malerier. Vi vil bli minnet om denne historien gjennom å høre varaordfører lese Steinar Friis sitt dikt med utgangspunkt i sagnet.

Avslutningsvis vil jeg fortelle at jeg hadde gleden av å delta i Nidarosdomen under signingsgudstjenesten 23. juni 1991, og ikke visste jeg da at jeg nesten 27 år senere skulle ta i mot Kongeparet i embeds medfør her på Reine. For meg var det flott å være vitne til at signingsgudstjenesten inkluderte både Kongen og Dronningen. Jeg vil trekke fram en setning fra signingsbønnen «La dem sterkt få kjenne folkets hengivenhet og varme». Jeg tror at Kongeparet har erfart akkurat dette. Vi har gledet oss til å få besøk og   vi håper arrangementet her på Reine og videre på Sakrisøy vil bli en minnerik opplevelse.  

Takk for oppmerksomheten.