Parkering

Vi er alle frustrert over manglende «parkeringskultur», særlig på Reine. Parkeringsrestriksjoner er innført og soneparkering gjelder fra Reinehalsen og hele Reinehalvøyen på kommunal vei og grunn. Det er anlagt en stor parkeringsplass på Reine Ytre havn. Veien til denne parkeringsplassen er skiltet.

Beklageligvis har vi ikke fått satt i gang med utstedelse av gebyr på feilparkerte biler. Apparater for utskriving av gebyrer er bestilt, men forsinket levert. Så snart vi får apparatene i hende, vil vi starte med å ilegge gebyrer for de som feilparkerer.